Huisreglement

Om in alle rust en vertrouwelijk aan uw gezondheid te kunnen werken, vindt u hieronder Physiatrica’s “huisreglement”.

Afspraak maken

Voor het maken/ wijzigen van een afspraak verzoeken wij u om te bellen naar 06-12772550. Physiatrica is bereikbaar tussen 8.00-12.00 en van 13.00u- 17.00 uur. Of spreek in op het antwoordapparaat.

Ook kunt u mij via e-mail bereiken. Mijn e-mailadres is: m.j.devries@home.nl

Betalingsvoorwaarden:

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en de behandelaar.
  • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd zijn, worden voor 100% in rekening gebracht.
  • Betaling voor diensten dienen binnen zeven dagen na de factuurdatum te zijn overgemaakt. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in. Het staat de behandelaar vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen, via incassobureau Medicas BV. Bij de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

Privacy

Uw behandelaar houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Privacywet AVG en het medisch beroepsgeheim van toepassing. Uiteraard gaat uw behandelaar zorgvuldig met uw gegevens om. U heeft altijd recht op informatie en op inzien van uw behandeldossier.

De behandelaar geeft zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier door aan derden.

Op de behandelingen/diensten is het klachtrecht van SoloPartners van toepassing.